Din indkøbskurv er tom.

Om Forlaget Flachs

Forlaget Flachs blev etableret i 1986. De første år udgav forlaget bøger i samarbejde med Biologforbundets Forlag samt udførte redaktionsopgaver på freelancebasis for andre forlag blandt andet Gyldendal Uddannelse og det nu nedlagte Lademann Læremidler. Forlagets arbejde blev dog hurtigt koncentreret om egne udgivelser.

I tidens løb er det blevet til en række fagbogsudgivelser for voksne, men langt den overvejende del af forlagets udgivelser har været, og er fortsat, henvendt til børn og unge. 
Hovedparten af disse udgivelser er danske udgaver af udenlandsk producerede bøger. Emnemæssigt spreder bøgerne sig over en lang række fagområder. Målet med disse udgivelser er at præsentere danske børn og unge for relevant, solid faglig viden i en form og med et indhold, der rummer såvel en international belysning som relevante danske informationer om det pågældende emne. Teksterne bliver derfor ofte omfattende bearbejdet for at sikre, at de indeholder relevante danske synsvinkler og fakta.

Forlaget udgiver også en mindre del rent danskproducerede bøger – her er det danske forfattere, fotografer, redaktører og grafikere, der står for tilblivelsesprocessen, og bøgernes fokus er overvejende på rent danske forhold.
Blandt forlagets andre væsentlige udgivelsesområder kan nævnes billedbøger, letlæste bøger til begynderlæsning – såvel fag- som skønlitterære – samt skønlitteratur til de lidt ældre og mere erfarne læsere.

Forlaget Flachs drives af Anette og Allan Flachs, der begge tidligere har været folkeskolelærere. Den faste stab af medarbejdere består i dag desuden af redaktører, grafikere og en kontorassistent. Derudover er der på freelancebasis tilknyttet en lang række oversættere, der ud over deres sprogkundskaber også har en grundig faglig viden inden for de områder, de arbejder med. I 2018 blev Forlaget Flachs en del af Gads Forlag og omdøbt til Flachs | Gads Forlag A/S