Din indkøbskurv er tom.

Persondata

Flachs | Gads Forlag A/S (herefter Forlaget), CVR 14325344, Fiolstræde 31-33, 1171 København K, er ansvarlig for databehandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende persondatapolitik. Enhver databehandling finder sted i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Du accepterer ved din oprettelse som bruger på vores hjemmeside flachs.dk, at Forlaget behandler dine personoplysninger i henhold til nedenstående.

Hvad er persondata?

Persondata dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en fysisk person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Dine data

I forbindelse med bogkøb på flachs.dk afgiver du oplysninger om, hvor dit bogkøb skal leveres. Opretter du i den forbindelse en profil, kan du let fremfinde dine leveringsoplysninger ved en senere lejlighed. Repræsenterer du et firma eller en institution, der ønsker at købe på faktura, skal du oprettes som bruger og afgive oplysning om firmanavn og CVR og/el. EAN.

Opretter du dig som bruger på flachs.dk for at få adgang til fx beskyttet indhold, som supplerer vores udgivelser, oplyser du kun navn og e-mail-adresse.

Ønsker du din profil helt slettet, skal du kontakte Forlaget på flachs@gad.dk.

Hvordan og hvor længe lagres dine oplysninger?

Dine afgivne personoplysninger og evt. øvrige oplysninger lagres i overensstemmelse med gældende standarder og sikkerhedskrav på servere, der befinder sig i Danmark.

Forlaget gemmer dine oplysninger i otte år. Kopi af fakturaer med dine personoplysninger opbevares ligeledes.

Overdragelse af oplysninger til tredjemand

Forlaget kan videregive data til samarbejdspartnere, der leverer pakning og forsendelse af vores udgivelser eller på anden måde relaterede ydelser, der tjener opfyldelsen af formålet, men må hverken videregive eller -sælge til tredjemand med henblik på dennes kommercielle virksomhed.

I forbindelse med et evt. salg, rekonstruktion, fusion eller anden overdragelse af Forlaget eller udgivervirksomheden kan de indsamlede personoplysninger overdrages, forudsat at modtager håndterer og respekterer oplysningerne i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik.